بهترین فرش ماشینی ایران کدام است؟

نظرات 0

ارتفاع نخ خاب گلیم فرش در اغلب موارد در حدود 10 تا 12 میلیمتر است. کارخانه فرش کاشان با ارائه ی بستری مناسب با نام فروشگاه فرش کاشان برای خرید فرش ماشینی شرکت های تولید فرش درجه یک از جمله فرش نگین مشهد ، کارخانه فرش کاشان ، زمرد کاشان ، فرش یلدای کویر ، ستاره کویر ، فرش مشهد ، فرش قیطران ، تولید کننده و ارائه دهنده انواع فرش ماشینی کاشان است که مجموعه تولیدات صنایع فرش ایران را با اختلاف 10 تا 40 درصدی نسبت به بازار فرش و نمایشگاه های معتبر فرش ماشینی به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند.

بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمونِ تحلیل عاملیِ گویههای مختلفِ مؤلفه مکان، گزینۀ ایجاد فضای مناسب برای گردشگران در طول سفر به منظور شرکت در مراسم و جشنوارۀ شیرهپزان و مکانهای گردشگری دیگر با بار عاملیِ 74/1 بیشترین تأثیر را در بین گویههای مکان به خود اختصاص داده است.

ادامه مطلب ...